Aktivitetar hausten 2021

DATO 

AKTIVITET

ANSVARLEGE

01.09
Kl 17:00

ØIL turkveld 1.-4. klasse -Tur til Teldalen
Oppmøte leikeplassen øvst i Kyrhagen

Claudia og Øyvind Soldal

05.09
Kl 11:00–14:00

Torefjellstrimmen Registrering på toppen og uttrekkspremiar for klassane born og vaksne.

Arne Lunestad

06.09
Kl 17:00

ØIL turkveld 7.-10 klasse – Tur til Ruedal
Oppmøte Klypeleite i Fitjadalen

Arne Lunestad og Håkon Arne Laupsa

09.09
Kl 18:30

Orientering – frå 4. klasse, følge med føresette. Oppmøte ved Øystese idrettshall

Olav Kreken

14.09
kl 17:30

Sykkelleik på skuleplassen Øystese Skule 1.–2. klasse 

Claudia Soldal

16.09
Kl 18:30

Orientering  frå 4. klasse, følge med føresette. Oppmøte ved Øystese idrettshall

Olav Kreken

23.09
Kl 18:30

Orientering  frå 4. klasse, følge med føresette. Oppmøte ved Øystese idrettshall

Olav Kreken

30.09
Kl 17:00

Klatring for ØIL medlemmer, born i følge med føresette

Marianne Strømsvåg/Claudia Soldal

03.10

Øystesetrimmen. Premiering til klassen med best deltaking

Eirik Kvarv

07.10 – Kl 17:00

Klatring for ØIL-medlemmer, born i følge med føresette 

Marianne Strømsvåg/Claudia Soldal

Torsdagar
Kl 17:00

Leikeparti og allidrett i Øystese idrettshall for born frå 4 år. Kvar torsdag fram til jul. Oppstart etter haustferien.

Leiv Sandven og Åshild Bekkesletten

28.10
Heile dagen

Hardangerbadet + ØIL
– gratis inngang i Hardangerbadet

Hardangerbadet sine reglar gjeld (born må vera minst 12 år og svømmedyktinge for å gå aleine i badet) 

Marianne Strømsvåg

11.11
Heile dagen

Hardangerbadet + ØIL
– gratis inngang i Hardangerbadet

Hardangerbadet sine reglar gjeld (born må vera minst 12 år og svømmedyktinge for å gå aleine i badet) 

Marianne Strømsvåg

25.11
Heile dagen

Hardangerbadet + ØIL
– gratis inngang i Hardangerbadet

Hardangerbadet sine reglar gjeld (born må vera minst 12 år og svømmedyktinge for å gå aleine i badet) 

Marianne Strømsvåg

09.12

Heile dagen

Hardangerbadet + ØIL
– gratis inngang i Hardangerbadet

Hardangerbadet sine reglar gjeld (born må vera minst 12 år og svømmedyktinge for å gå aleine i badet) 

Marianne Strømsvåg