Aktivitetar for alle

Mange aktivitetar høver for både liten og stor.

Orientering

Trygg i naturen – finn nye stiar! Høver for både born og vaksne.

Boccia

For psykisk utviklingshemma.