Årsmøte i Øystese idrettslag 2024

Det vert årsmøte tysdag 20. februar klokka 18:00 på Hardangerfjord Hotel.

Saksliste årsmøtet i ØIL 2024

1. Godkjenning av dei med stemmerett

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Val av møteleiar, referent og 2 til å underskrive protokoll

4. Årsmelding for ØIL

5. Rekneskap 2023 og budsjett 2024

6. Innkomne forslag

7. Fastsetje medlemskontingent

8. Fastsetje styrehonorar

9. Orienteringssaker

10. Val

Saker skal sendast til post@oysteseidrettslag.no innan 6. februar 2024.

Vel møtt!

Årsmøte i Øystese idrettslag 2023

Det vert årsmøte onsdag 8. mars klokka 19:00 på Hardangerfjord Hotel.

Saksliste årsmøtet i ØIL 2023

1. Godkjenning av dei med stemmerett

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Val av møteleiar, referent og 2 til å underskrive protokoll

4. Årsmelding for ØIL

5. Rekneskap 2022 og budsjett 2023

6. Innkomne forslag

7. Fastsetje medlemskontingent

8. Fastsetje styrehonorar

9. Orienteringssaker

10. Val

Saker skal sendast til post@oysteseidrettslag.no innan 6. mars 2023.

Vel møtt!