Allidrett

For born 1.-4. Klasse. Leikprega idrettsaktivitet kvar onsdag kl. 17.00 i idrettshallen.

Målet for aktiviteten er ei allsidig fysisk utfordring, samarbeid mellom borna og meistringskjensle av det dei er med på. Allsidig påverknad og utvikling gjennom leik og moro er målet.

For meir informasjon, kontakt:
Leiv Sandven, 56 55 58 39