Sirkeltrening

Tradisjonell sirkeltrening i gymsal på ungdomsskulen.
Grunna koronasituasjonen er sirkeltreninga satt på pause og startar truleg opp att hausten 2021.

Høver for: alle. Deltakarar er frå 12-70 år, men snittalder er rundt 30-40.
Tidspunkt: torsdagar kl 21:00-22:00 frå september–mai. Erstattar fjelltrim når det ikkje er sesong for den.

Jogging med oppmøte kl 19:50 på ungdomsskulen som oppvarming for dei ivrigaste. Sjå Facebookgruppa «Sirkeltrening for tilårskomne heltar» for informasjon frå veke til veke om oppvarming.

For meir informasjon, kontakt:
Eirik Kvarv, 957 35 195