Turn

Stemneprogram for vaksne damer. Innøving av program i vårsemesteret. Deltaking på turnstemne i juni.

For meir informasjon, kontakt:
Åshild Bekkesletten, 479 03 051