ÅRSMØTE I ØYSTESE IDRETTSLAG 2022

Det vert årsmøte tysdag 22. februar klokka 19:00 på Hardangerfjord Hotel.

Årsmøtesaker og val.

Saker skal sendast til post@oysteseidrettslag.no innan 20. februar 2022.

Påmelding til post@oysteseidrettslag.no innan måndag 21. februar 2022.

Vel møtt!