Innkalling til årsmøte i Øystese Idrettslag

Det vert årsmøte i Øystese Idrettslag 16.mars. klokka 19.00 i Holmatun.

Saker  til årsmøte må vera styret i hende innnan 2.mars. Saker kan sendast på epost til post@oysteseidrettslag.no eller per post til Øystese Idrettslag,  Postboks 120, 5604 Øystese

Fullstendig saksliste med saksdokument blir lagt ut på heimesida seinast ei veke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må ein ha fylt 15 år, vore medlem av ØIL i minst ein månad og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkomne til årsmøte!

Med venleg helsing

Styret

Legg igjen en kommentar