feb 08

Årsmøte i Øystese idrettslag

Det vert årsmøte onsdag 22.mars klokka 18.00 i Holmatun.

Årsmøtesaker og val.

Saker til handsaming:

  1. Fotballgruppa melder seg ut av ØIL og skipar ny klubb
  2. Idrettsfritidsordninga til ØIL vert føreslått avslutta etter skuleåret 2016/17

Frist for å kome med saker til styret i ØIL: tysdag 21. februar

Saker skal sendast til:
post@oysteseidrettslag.no

Fullstendig sakliste/årsmøtedokument vert lagt ut fredag 10. mars her på heimesida.

Vel møtt!

feb 08

Innspel til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Øystese idrettslag (ØIL) har sendt Kvam herad seks innspel til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
Les resten av denne oppføringen »

feb 08

Møtereferat frå styremøte nr 7 14.12.16

Sjå referat frå styremøte her

2016 – Referat frå styremøte nr.7 14.12.2016

jan 02

Innspel til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kvam herad ynskjer innspel på kva som kan gjerast for å fremja fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i kommunen.

Lenkje til informasjon på Kvam herad si nettside

Det er etablert eige innspelskjema på heimesida til kommunen.
Frist for å kome med innspel: 29.01.2017

Kven som helst, privatpersonar, lag og organisasjonar, kan spele inn behov og idear.

Styret i ØIL skal som del av styremøtet 25. januar, forfatte innspel til kommunedelplanen som synleggjer m.a. behov knytt til aktivitet og på anleggssida for ØIL.

Det er derfor viktig at grupper i ØIL og medlemer sender forslag til innspel til hovudstyret i ØIL seinast 24. januar, om desse skal fremjast av Øystese idrettslag.

E-postadresse til Øystese idrettslag: post@oysteseidrettslag.no

Merk epost med: Innspel kommunedelplan idrett

des 28

Protokoll ekstraordinært årsmøte 02.11.2016

2016 – Protokoll frå ekstraordinært årsmøte i ØIL 02.11.2016, signert

des 28

Referat frå styremøte nr.6 19.oktober

Her kan du lese referat frå styremøte nr. 6

2016 – Referat frå styremøte nr.6 19.10.2016

des 28

Referat frå styremøte nr.5 22.september

Her kan du lese referat frå styremøte nr. 5

2016 – Referat frå styremøte nr.5 22.09.2016

des 28

Referat frå styremøte nr.4 25.august

Her kan du lese referat frå styremøte nr. 4

2016 – Referat frå styremøte nr.4 25.08.2016

 

okt 27

Registreringsliste stemmeberettiga i høve ekstraordinært årsmøte

Her kan de finna medlemslister til ØIL, som syner kven som har stemmerett på ekstraordinært årsmøte 2. november. Dersom nokon meiner at det er feil i medlemslister, ber me dei ta kontakt snarast på epost:
post@oysteseidrettslag.no.

Registreringsliste_stemmeberettiga_2016

Mvh
Arne L
leiar ØIL

okt 21

Saksliste og saksdokument for ekstraordinært årsmøte i ØIL

Styret viser til innkalling til ekstraordinært årsmøte av 19.10.2016

Årsmøtet er onsdag 2. november 2016, kl 19.00 i Holmatun (Storsalen).

Saksliste:

  1. Godkjenne dei stemmeberettiga.
  2. Godkjenne innkallinga og saksliste
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemar til å skrive under protokollen.
  4. Samanslåing av Øystese Idrettslag si fotballgruppe og Norheimsund Fotball, ved at det vert etablert ein ny klubb; Kvam Fotballklubb. Viser til vedlagt saksdokument.

Med venleg helsing
styret i Øystese Idrettslag

Vedlegg: Saksdokument, datert 21.10.2016

Oystese_Norheimsund_Fotball_Saksdokument_211016_OIL

Eldre innlegg «