Aktivitetar for alle

ØIL er eit allidrettslag med aktivitetar for både stor og liten, gamal og ung.