jun 09

Signert protokoll – Ekstraordinært årsmøte i ØIL 6. juni 2017

Les signert protokoll frå det ekstraordinære årsmøtet i ØIL her

mai 30

Ekstraordinært årsmøte

Det vert ekstraordinært årsmøte i ØIL tysdag 6.juni klokka 19.00

Stad: kjellar i Holmatun.

Sak til handsaming:
1.      Val

Det lukkast ikkje valnemda eller styret å finna kandidatar til alle styremedlemer som var på val til ordinært årsmøte. Det vart difor fatta fylgjande vedtak:
«Saka Val vert teken opp på ekstraordinært årsmøte innan to månader frå dags dato. Inntil dess fungerer dei nyvalde styremedlemene saman med resten av det sitjande styret»

Vel møtt!

mar 28

Signert protokoll – Årsmøte i Øystese idrettslag 22. mars 2017

Årsmøteprotokoll ØIL 2017

mar 28

Referat frå styremøte nr.10 22.2.17

Les referat frå styremøte nummer 10 her.

2016 – Referat frå styremøte nr.10 22.02.2017

mar 28

Referat frå styremøte nr.9 7.2.17

Les referat frå styremøte nummer 9 her.

2016 – Referat frå styremøte nr.9 07.02.2017

mar 28

Referat frå styremøte nr.8 25.1.17

Les referat frå styremøte nummer 8 her.

2016 – Referat frå styremøte nr.8 25.01.2017

mar 14

Saksliste og saksdokument for årsmøte i ØIL

Her finn du saksliste og saksdokumnet for årsmøte.

Årsmelding ØIL hovudlaget

Saksliste (førebels)

Sak 6.1: Fullmakter i Øystese idrettslag for 2017 fram til neste årsmøte

Sak 6.2: Fordeling av Grasrotandel frå Norsk tipping

Sak 6.3: Avslutting av FFO/IFO-tilbodet i ØIL-regi

Sak 6.4: Utmelding av fotballgruppa or ØIL

Sak 7: Fastsetje medlemskontigent

Sak 8: Fastsetje styrehonorar

Sak 9.1: Status politiattestar

Holmatun junior

mar 14

Årsmelding for ØIL

Vedlagt ligg årsmelding for Øystese Idrettslag

Årsmelding ØIL hovudlaget

feb 08

Årsmøte i Øystese idrettslag

Det vert årsmøte onsdag 22.mars klokka 18.00 i Holmatun.

Årsmøtesaker og val.

Saker til handsaming:

  1. Fotballgruppa melder seg ut av ØIL og skipar ny klubb
  2. Idrettsfritidsordninga til ØIL vert føreslått avslutta etter skuleåret 2016/17

Frist for å kome med saker til styret i ØIL: tysdag 21. februar

Saker skal sendast til:
post@oysteseidrettslag.no

Fullstendig sakliste/årsmøtedokument vert lagt ut fredag 10. mars her på heimesida.

Vel møtt!

feb 08

Innspel til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Øystese idrettslag (ØIL) har sendt Kvam herad seks innspel til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
Les resten av denne oppføringen »

Eldre innlegg «