jan 02

Innspel til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kvam herad ynskjer innspel på kva som kan gjerast for å fremja fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i kommunen.

Lenkje til informasjon på Kvam herad si nettside

Det er etablert eige innspelskjema på heimesida til kommunen.
Frist for å kome med innspel: 29.01.2017

Kven som helst, privatpersonar, lag og organisasjonar, kan spele inn behov og idear.

Styret i ØIL skal som del av styremøtet 25. januar, forfatte innspel til kommunedelplanen som synleggjer m.a. behov knytt til aktivitet og på anleggssida for ØIL.

Det er derfor viktig at grupper i ØIL og medlemer sender forslag til innspel til hovudstyret i ØIL seinast 24. januar, om desse skal fremjast av Øystese idrettslag.

E-postadresse til Øystese idrettslag: post@oysteseidrettslag.no

Merk epost med: Innspel kommunedelplan idrett

des 28

Protokoll ekstraordinært årsmøte 02.11.2016

2016 – Protokoll frå ekstraordinært årsmøte i ØIL 02.11.2016, signert

des 28

Referat frå styremøte nr.6 19.oktober

Her kan du lese referat frå styremøte nr. 6

2016 – Referat frå styremøte nr.6 19.10.2016

des 28

Referat frå styremøte nr.5 22.september

Her kan du lese referat frå styremøte nr. 5

2016 – Referat frå styremøte nr.5 22.09.2016

des 28

Referat frå styremøte nr.4 25.august

Her kan du lese referat frå styremøte nr. 4

2016 – Referat frå styremøte nr.4 25.08.2016

 

okt 27

Registreringsliste stemmeberettiga i høve ekstraordinært årsmøte

Her kan de finna medlemslister til ØIL, som syner kven som har stemmerett på ekstraordinært årsmøte 2. november. Dersom nokon meiner at det er feil i medlemslister, ber me dei ta kontakt snarast på epost:
post@oysteseidrettslag.no.

Registreringsliste_stemmeberettiga_2016

Mvh
Arne L
leiar ØIL

okt 21

Saksliste og saksdokument for ekstraordinært årsmøte i ØIL

Styret viser til innkalling til ekstraordinært årsmøte av 19.10.2016

Årsmøtet er onsdag 2. november 2016, kl 19.00 i Holmatun (Storsalen).

Saksliste:

 1. Godkjenne dei stemmeberettiga.
 2. Godkjenne innkallinga og saksliste
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemar til å skrive under protokollen.
 4. Samanslåing av Øystese Idrettslag si fotballgruppe og Norheimsund Fotball, ved at det vert etablert ein ny klubb; Kvam Fotballklubb. Viser til vedlagt saksdokument.

Med venleg helsing
styret i Øystese Idrettslag

Vedlegg: Saksdokument, datert 21.10.2016

Oystese_Norheimsund_Fotball_Saksdokument_211016_OIL

okt 19

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Vedlagt ligg innkalling til ekstraordinært årsmøte i Word og PDF

Innkalling_ekstraordinart_aarsmote

Innkalling_ekstraordinart_aarsmote

sept 13

Aktivitetsdag for heile familien

Sundag 25.september arrangerer ØIL øystesetrimmen samt «Open hall»-dag i Øystesehallen.

 

ØYSTESETRIMMEN (KL 11:00 – 13:30)

 • Påmelding/registrering og start ved Holmatun
 • Kort og lang løype
 • START TRIMKLASSE:                           KL 11:00 OG UTOVER
 • START KONKURRANSEKLASSE:     KL 12:00 (kr 50,- i påmelding)
 • Premiering

 

OPEN ØYSTESEHALL MED LEIK, MORO OG KAFÈ (KL 12:00 – 15:00)

 • MANGE AKTIVITETAR: Klatrevegg, teppecurling, hoppetau, ringspel, air-track, m.m.
 • Kafé m/ kaffe, te, saft, vafler m.v.

 

VELKOMEN TIL EIN AKTIV OG SOSIAL DAG !!!

Arrangør: ØIL og gode hjelparar

sept 13

Referat frå styremøte nr.3, 2.juni 2016

Her kan du lese referat frå styremøte nr. 3

2016 – Referat frå styremøte nr.3 02.06.2016

Eldre innlegg «