Aktivitetar for vaksne

Idrettslaget har eit breitt spekter av aktivitetar for vaksne.

Basistrening

Basistrening i hall med vekt på styrke og litt kondisjon.

Sirkeltrening

Tradisjonell sirkeltrening i gymsal på ungdomsskulen.

Idrettsmerket

Oppnå gitte krav innan hurtigheit, styrke, spenst, uthald og trim. Frå 16 år.

Fjelltrim

Fjelltrim for deg som likar å bruka fjellet til trening.

Turn

Stemneprogram for vaksne damer. Innøving av program i vårsemesteret. Deltaking på turnstemne i juni. For meir informasjon, kontakt: Åshild Bekkesletten, 479 03 051