Ekstraordinært årsmøte

Det vert ekstraordinært årsmøte i ØIL tysdag 6.juni klokka 19.00

Stad: kjellar i Holmatun.

Sak til handsaming:
1.      Val

Det lukkast ikkje valnemda eller styret å finna kandidatar til alle styremedlemer som var på val til ordinært årsmøte. Det vart difor fatta fylgjande vedtak:
«Saka Val vert teken opp på ekstraordinært årsmøte innan to månader frå dags dato. Inntil dess fungerer dei nyvalde styremedlemene saman med resten av det sitjande styret»

Vel møtt!