Orientering

Trygg i naturen – finn nye stiar!
Høver for både born og vaksne.

På Øystesetrimmen er o-løype eitt av alternativa. Både unge og eldre nyttar dette alternativet.

O-gruppa i ØIL fekk i 2016 fått utarbeidd nærorienteringskart over Øystese sentrum. Målet med kartet er å bruke det til opplæring i bruk av kart og kompass og å kunne arrangere sprint-0-løp. Kartet er utarbeidd etter IOF (Internasjonale Orientering Forbund) sin norm.

Har du lyst å lære å bruke kart og kompass?

O-gruppa i Øystese il arrangerer ORIENTERINGSKURS og trening desse dagane i 2019:

Tysdag 07.05:    Øystese sentrum.  Frammøte på snuplassen ved Idrettshallen kl. 18.00
Tysdag 14.05:   Sjusete.
Tysdag 28.05:   Kvamskogen. v/Aktiven.
Søndag 01.06:   Familiestafett på Kvamskogen
Tysdag 11.06:    Lett o-løp. Avslutting

Frå 9 år og oppover. Fint om foreldre er med!

For meir informasjon og påmelding, kontakt:
Olav Kreken, 920 89 174 – okreken@gmail.com