Idrettsmerket

Oppnå gitte krav innan hurtigheit, styrke, spenst, uthald og trim. Frå 16 år.

For meir informasjon, kontakt:
Nils Ivar Østerbø, 901 63 448