Ekstraordinært årsmøte

Det vert ekstraordinært årsmøte i ØIL tysdag 6.juni klokka 19.00

Stad: kjellar i Holmatun.

Sak til handsaming:
1.      Val

Det lukkast ikkje valnemda eller styret å finna kandidatar til alle styremedlemer som var på val til ordinært årsmøte. Det vart difor fatta fylgjande vedtak:
«Saka Val vert teken opp på ekstraordinært årsmøte innan to månader frå dags dato. Inntil dess fungerer dei nyvalde styremedlemene saman med resten av det sitjande styret»

Vel møtt!

Legg igjen en kommentar