Innspel til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Øystese idrettslag (ØIL) har sendt Kvam herad seks innspel til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
Innspel 01: Nytt idretts- og fotballanlegg i Busdalen

Innspel 02: Basishall-lagslokale-lager for utstyr

Innspel 03: Rekrutthoppbakke heilårsbruk på Sjusete

Innspel 04: Delanlegg friidrett

Innspel 05: Orienteringskart Tolomarka-Børvehagen

Innspel 06: Nærorienteringskart i Norheimsund sentrum

Legg igjen en kommentar