Saksliste og saksdokument for ekstraordinært årsmøte i ØIL

Styret viser til innkalling til ekstraordinært årsmøte av 19.10.2016

Årsmøtet er onsdag 2. november 2016, kl 19.00 i Holmatun (Storsalen).

Saksliste:

  1. Godkjenne dei stemmeberettiga.
  2. Godkjenne innkallinga og saksliste
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemar til å skrive under protokollen.
  4. Samanslåing av Øystese Idrettslag si fotballgruppe og Norheimsund Fotball, ved at det vert etablert ein ny klubb; Kvam Fotballklubb. Viser til vedlagt saksdokument.

Med venleg helsing
styret i Øystese Idrettslag

Vedlegg: Saksdokument, datert 21.10.2016

Oystese_Norheimsund_Fotball_Saksdokument_211016_OIL

Legg igjen en kommentar