Saksliste og saksdokument for ekstraordinært årsmøte i ØIL

Styret viser til innkalling til ekstraordinært årsmøte av 19.10.2016

Årsmøtet er onsdag 2. november 2016, kl 19.00 i Holmatun (Storsalen).

Saksliste:

 1. Godkjenne dei stemmeberettiga.
 2. Godkjenne innkallinga og saksliste
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemar til å skrive under protokollen.
 4. Samanslåing av Øystese Idrettslag si fotballgruppe og Norheimsund Fotball, ved at det vert etablert ein ny klubb; Kvam Fotballklubb. Viser til vedlagt saksdokument.

Med venleg helsing
styret i Øystese Idrettslag

Vedlegg: Saksdokument, datert 21.10.2016

Oystese_Norheimsund_Fotball_Saksdokument_211016_OIL

Aktivitetsdag for heile familien

Sundag 25.september arrangerer ØIL øystesetrimmen samt «Open hall»-dag i Øystesehallen.

 

ØYSTESETRIMMEN (KL 11:00 – 13:30)

 • Påmelding/registrering og start ved Holmatun
 • Kort og lang løype
 • START TRIMKLASSE:                           KL 11:00 OG UTOVER
 • START KONKURRANSEKLASSE:     KL 12:00 (kr 50,- i påmelding)
 • Premiering

 

OPEN ØYSTESEHALL MED LEIK, MORO OG KAFÈ (KL 12:00 – 15:00)

 • MANGE AKTIVITETAR: Klatrevegg, teppecurling, hoppetau, ringspel, air-track, m.m.
 • Kafé m/ kaffe, te, saft, vafler m.v.

 

VELKOMEN TIL EIN AKTIV OG SOSIAL DAG !!!

Arrangør: ØIL og gode hjelparar